Tag: triển lãm Quốc tế VIETAD

Triển lãm Quốc tế VIETAD 2016 IN HANOI

Tại TP. Hồ Chí Minh, VietAd 2015 là nơi quy tụ của các nhà cung cấp máy móc thiết bị hàng đầu trong ngành, và là sân chơi bổ ích cho các nhà làm.. Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam 2016 tại Hà Nội Thời gian: Từ 17 đến ...