Tag: Triển lãm Quốc tế chế biến thịt

Triển lãm Quốc tế ILDEX VIETNAM 2016

Các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trao đổi tiến bộ công nghệ, mở ra các hướng phát triển thị trường mới và.. Triển lãm Quốc tế về Chăn nuôi, Sản xuất sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản Thời gian: Từ 23/03 đến 25/03/2016 Địa điểm: ...