Tag: kỹ năng sinh tồn cơ bản

36h đương đầu thử thách sinh tồn!

Điền vào mẫu đơn đăng kí tham gia online có trên fanpage của The Challenge. BTC sẽ căn cứ vào thông tin trên đơn để chọn ra 200 người chơi.. The Challenge season 1 mang tên SURVIVAL đã chính thức được khởi động. Đây là nơi bạn có thể quẳng đi mọi gánh nặng lo âu ...