Tag: Festival Dừa Bến Tre

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay có gì mới?

Khu Hội chợ Thương mại do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ hàng Việt TP. Hồ Chí Minh thực hiện và tổ chức giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của.. Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012 so với các lần trước có nhiều điểm mới với sự phối hợp tham ...