Tag: cộng đồng doanh nhân

Hội Thảo Kinh Tế 2016 – 2017

Tổ chức Giáo dục PTI với sứ mệnh duy nhất “Khai sáng cộng đồng doanh nhân qua các giá trị tri thức” luôn mong muốn sát cánh, đồng hành hữu.. Với việc tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh ...